Kakovost terana in kraškega pršuta

Za Kras najznačilnejša tradicionalna pridelka sta teran in kraški pršut. Sodelovanje raziskovalcev in pridelovalcev v prejšnjih projektih je pripeljalo do novih spoznanj o obeh produktih.

Preberite več ...

Trajnostna raba naravnih virov

Kras zaznamuje prepoznavna naravna dediščina z območji ohranjanja narave (Natura 2000, UNESCO, EPO, NV), ki obsegajo različne ekosisteme.

Preberite več ...

Agroturizem

Kras je svet posebnih reliefnih, vodnih in podzemnih pojavov, nastalih v dolgih geoloških dobah na vodotopnih kamninah.

Preberite več ...

Aplikacija e-Karst

Vinogradnike bomo povezali v spletno aplikacijo e-Karst, kar bo omogočalo celosten pregled nad razvojem bolezni in škodljivci, porabo vode in stanjem v vinogradih.

Preberite več ...

Hotel dobrega terana

S projektom bomo nadaljevali razvoj čezmejne destinacije: »Kras, destinacija avtohtonih produktov« oz. platforme »Hotel dobrega terana«, ki je bila vzpostavljena v okviru projekta Agrotur. Razvoj bo temeljil na trajnostnih in kakovostnejših produktih ter enoviti grafični podobi. Cilj je nadaljevati in razvijati čezmejno mrežo ponudnikov namestitev, storitev, znamenitosti in prevozov s ponudbo lokalnih produktov ter naravno in kulturno dediščino.

Preberite več ...

Novice

There is no translation available.V petek, 10. 11. 2017, je v gradu Štanjel potekala uvodna konferenca projekta AGROTUR II, ki deluje v okviru Programa Interreg Italija–Slovenija 2014–2020 in pomeni nadaljevanje uspešno izvedenega projekta AGROTUR, Kraški...

Preberite več ...

There is no translation available.V okviru projekta Agrotur, Kraški agroturizem/Agroturistica carsica, je izšel dvojezični zbornik »Tradicionalni kraški pridelki in produkti – raziskave za izboljšanje njihove kakovosti«, zaključna publikacija projekta, v kateri so predstavljene...

Preberite več ...

There is no translation available.V okviru projekta Agrotur, Kraški agroturizem/Agroturistica carsica, je izšel dvojezični zbornik »Tradicionalni kraški pridelki in produkti – raziskave za izboljšanje njihove kakovosti«, zaključna publikacija projekta, v kateri so predstavljene...

Preberite več ...

There is no translation available.V četrtek, 27. 11. 2014, je v okviru projekta Agrotur, Kraški agroturizem/Agroturistica carsica, delujočega znotraj Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, v tržaškem Narodnem domu  potekal simpozij »Tradicionalni kraški...

Preberite več ...

There is no translation available.V četrtek, 30. 10. 2014, je v okviru projekta Agrotur, Kraški agroturizem/Agroturisticacarsica, ki deluje znotraj Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, v Lanthierijevem dvorcu v Vipavi potekal simpozij o kraškem okolju....

Preberite več ...

There is no translation available.V okviru 14. Kongresa Evropskega združenja agrarnih ekonomistov, ki je potekal avgusta v Ljubljani, so njegovi udeleženci obiskali Kras. Na kmetiji Borisa Lisjaka je bil predstavljen čezmejni evropski projekt Agrotur, dogodek pa je obogatila...

Preberite več ...

There is no translation available.Od 23. do 28. avgusta 2014 je potekal v Gornji Radgoni že 52. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, na katerem je bil v okviru Kmetijskega inštituta Slovenije predstavljen tudi projekt AGROTUR, Kraški agroturizem/Agroturistica...

Preberite več ...

There is no translation available.V petek, 30. maja 2014, je potekala v ljubljanskem Grand Hotelu Union pod okriljem projekta Agrotur  predstavitev konzorcijskih teranov čezmejnih pridelovalcev. Predstavniki Združenja Konzorcij kraških pridelovalcev terana so organizirali...

Preberite več ...

There is no translation available.Diplomant Jan Tronkar je pod mentorstvom doc. dr. Lorene Butinar in doc. dr. Paola Sivilottija uspešno zagovarjal diplomsko delo z naslovom Vpliv razmerja med obremenitvijo in listno površino grma vinske trte na kakovost grozdja in vsebnost...

Preberite več ...

There is no translation available.Rezultati raziskav, opravljenih znotraj čezmejnega projekta AGROTUR, kažejo na to, da  vsebuje teran, rdeče vino s Priznanim tradicionalnim poimenovanjem, visoke vsebnosti rdečih pigmentov, antocianov, kar dokazano zmanjšuje tveganje za...

Preberite več ...

E-novice