Investicije

There is no translation available.

Kras postaja v zadnjih letih prepoznavnejši in zanimivejši za vse večje število obiskovalcev, ki pa se na tem območju zadržijo relativno kratek čas. Potreba po kakovostni, razširjeni in trajnostni turistični ponudbi je nujna, saj Kras še nima lokacije, kjer bi bili obiskovalci deležni celostne turistične in gastronomske ponudbe. Večina turistov obišče grad Štanjel, zato smo v projektu na tem območju predvideli posebno turistično točko. Občina Komen bo v njem vzpostavila Center za promocijo lokalnih produktov z regionalno vinoteko.

Investicija bo izvedena v delu pritličja in kleti severnega dela spodnjega palacija štanjelskega gradu. Za obnovo celotnega gradu ima Občina Komen že pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki vključuje vse grajske prostore, tako v gornjem kot tudi spodnjem palaciju. Občina Komen je tudi 100% lastnica gradu. Z izvedeno investicijo bomo dobili središče, ki ne bo le obogatilo kulturne dediščine gradu Štanjel (registrirana kulturna dediščina, evidenčna številka v registru: 7244, Grad Štanjel), ampak tudi nesnovno kulturno dediščino Krasa (kraška vina, kraški suhomesni izdelki). Center bo odslej glavna referenčna in diseminacijska točka za predstavitev, ponudbo in promocijo čezmejnih lokalnih produktov Krasa. Vanj bodo vključeni produkti slovenskega in italijanskega dela Krasa. Občina Komen bo večino sredstev v okviru projekta namenila investiciji, stroške osebja in potne stroške bo krila iz lastnih sredstev.