Kontrola preciznega spremljanja bolezni in škodljivcev v vinogradih ter optimizacija uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

There is no translation available.

Preko elektronskih obvestil in priporočil bomo vodili ter osveščali vinogradnike o kontroli in pravilni uporabi FFS glede na trenutno zdravstveno stanje v vinogradih. Na ta način se bodo pridelovalci natančneje odločali o času škropljenja in pravilni izbiri FFS. Velik poudarek bo na zmanjšani uporabi FFS, saj ta lahko negativno vplivajo na indikatorske vrste ter s tem na celoteni ekosistem.

Specialist varstvenik bo v rasni dobi tedensko spremljal razvoj bolezni v vinogradih na čezmejnem Krasu. Ob pregledu vinogradov bo opravil tudi potrebno fotografiranje razvoja bolezni in uporabil posnetke pri obveščanju. Z uporabo posebne programske opreme bo primerjal meteorološke podatke s stanjem na terenu, tj. razvojno fazo bolezni vinske trte, ter rezultate o širjenju bolezni in škodljivcev vinske trte. Raziskovalci bomo pri svojem delu uporabili izkušnje, pridobljene v že izvedenih čezmejnih projektih (VISO) in jih nadgradili z novim znanjem. Informacijo bomo skupaj s priporočili za uporabo FFS poslali vinogradnikom, ki se bodo prijavili na seznam prejemnikov e-novic. Programska oprema omogoča t. i. real-time vrednotenje in pogled, kar bo vinogradnikom olajšalo odločitev o pravilnem škropljenju glede na dano situacijo. Poleg tega bodo zbrane informacije na teritorialnem območju na voljo specialistom in inštitucijam (npr. fitosanitarni upravi, ministrstvom), ki morajo slediti uredbi EU 2009/128, ter bodo osnova za promocijo ekološkega kmetovanja.

Prednosti preciznega spremljanja bolezni in škodljivcev v vinogradih:

  • zmanjšan vnos FFS za 10 %, saj se bo škropljenje izvajalo le tam, kjer je nujno potrebno;
  • manjši vpliv FFS na okolje;
  • nižji stroški za pridelovalce;
  • nižja zdravstvena tveganja za delavce/vinogradnike;
  • izboljšani učinek delovanja FFS na bolezni in škodljivce;
  • izboljšani doprinos in večja kakovost grozdja.

Rezultati te aktivnosti bodo predstavljene končnim uporabnikom v okviru dejavnosti Krepitev kapacitet in strokovna usposabljanja.