Nadgradnja čezmejnega razpršenega hotela agroturizmov

There is no translation available.

Razpršeni hotel je butična mreža ponudnikov nastanitev, ki so tudi pridelovalci vina in drugih lokalnih produktov. Trenutno je v mrežo vključenih 17 agroturizmov, ki so predstavljeni na portalu www.hoteldobregaterana.si. V sklopu te aktivnosti bo v času trajanja projekta izdelan promocijski material kot podpora spletni strani ter trženju razpršenega hotela. Na ta način bomo ponudnike mreže razpršenega hotela, ki bodo izrazili željo, prijavili in registrirali v uveljavljenih svetovnih portalih, kot so npr. Airbnb, Booking.com itd. ter povezali in okrepili čezmejni Kras s sodobnimi načini transporta, kot je električni minibus. Aktivnejša promocija preko svetovnega spleta bo vključevala uporabo različnih marketinških orodij (npr. Linkedin, Facebook …) z namenom povečati interes in željo turistov po obisku Krasa. Poleg tega bomo z razširjenim naborom izboljšali vsebine za dopolnitev turistične ponudbe in aktivnejše preživljanje prostega časa, ki ga ponuja matični Kras (npr. kolesarske poti, jahanje, raziskovanje jam, novi itinerarji, vodene degustacije lokalnih produktov, prikazi starih obrti (oblikovanje kamna, destilacija sivke …). Za povezavo med najbolj obiskanimi točkami kulturne in naravne dediščine oz. v času njihove največje obiskanosti (prireditve) bomo uporabili prevoz z električnim vozilom, ki bo kot prvo na čezmejnem Krasu ponujalo možnost organizirane uporabe naravi prijaznega vozila. V okviru te aktivnosti bo vzpostavljena tudi informacijska točka, saj portal trenutno deluje le virtualno. Recepcija bo delovala v okviru občinske informacijske točke v Štanjelu (TIC). Občina Komen bo s pomočjo zaposlenih v okviru svojega TIC skrbela za promocijo in nastanitve turistov na agroturizmih.