Že tretji diplomant Univerze v Novi Gorici zaključil študij z diplomskim delom v okviru raziskav projekta Agrotur

There is no translation available.

Diplomant Jan Tronkar je pod mentorstvom doc. dr. Lorene Butinar in doc. dr. Paola Sivilottija uspešno zagovarjal diplomsko delo z naslovom Vpliv razmerja med obremenitvijo in listno površino grma vinske trte na kakovost grozdja in vsebnost polifenolov pri sorti refošk (V. vinifera), nastalo v okviru raziskav projekta Agrotur.

Jan Tronkar - diplomsko delo 

Ključni faktor za doseganje optimalne kakovosti grozdja in vin je razmerje med listno površino ter maso pridelka. V vinorodnem okolišu Kras je bil v letu 2012 zastavljen poskus na sorti refošk, katerega namen je bil preučiti učinek dveh različnih ampelotehničnih del (redčenje grozdja in vršičkanje) na maso pridelka in kakovost grozdja. Redčenje grozdja je pozitivno vplivalo na povprečno maso grozda, vsebnost skupnih polifenolov, antocianov in delež taninov iz pečk, medtem ko je imelo vršičkanje nasprotni učinek na kopičenje fenolov v grozdju. Rezultati kažejo, da je razmerje med listno površino in maso pridelka pomembno za kakovost grozdja. Prav tako je pomembno ohranjati visok grm vinske trte in se izogibati obsežnemu vršičkanju. Znižanje mase pridelka s pomočjo redčenja grozdja je dalo zanimive rezultate, in sicer v smislu izboljšanja fenolne kakovosti grozdja refošk (Tronkar: 2014).


Čestitamo.