ŠTUDIJSKI OBISK DELEGACIJE IZ MAKEDONIJE IN SKOPJA V SLOVENIJI – IZMENJAVA PRIMEROV DOBRE PRAKSE PRI IZVAJANJU ČEZMEJNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE

There is no translation available.

V okviru tridnevnega obiska Slovenije se je makedonsko-skopska delegacija za izvajanje evropskih projektov 2. 3. 2018 ustavila tudi v projektni pisarni Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki deluje v Štanjelu.

Dogajanje je bilo namenjeno zlasti predstavitvi tistih projektov, ki so posebej osredotočeni na varovanje naravne in kulturne dediščine območja. Tatjana Rener, vodja regionalne pisarne SVRK, je predstavila vlogo in poslanstvo nacionalnega organa oddelka za evropsko teritorialno sodelovanje, zgodovino čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo je orisala Danica Šantelj ArrighettiAnton Harej pa je predstavil nekatere čezmejne projekte ter njihove učinke.

Sledila je predstavitev standardnega projekta AGROTUR II, ki deluje v trenutnem programu Interreg Italia–Slovenija 2014–2020, in ga koordinira dr. Klemen Lisjak s Kmetijskega inštituta Slovenije. V nadaljevanju je potekala predstavitev projekta Parka Škocjanske jame, MOBI TOUR, ki se posveča trajnostni mobilnosti naravne in kulturne dediščine. Dogodek je obogatil ogled Štanjela v območju gradu ter vodena diskusija med gostitelji in povabljenci.