Optimizacija in poenotenje tehnologij pridelave terana za izvajanje skupnega pravilnika o njegovi čezmejni pridelavi in zaščiti

There is no translation available.

Pripravljen bo predlog novih standardov izboljšanja in poenotenja tehnologij pridelave terana v obliki programske opreme, ki bo delovala v okviru aplikacije e-Karst. Program bo omogočal vpogled v splošne podatke o vinogradih in podatke, ki jih bodo uporabniki vnesli v sistem na terenu, preko pametnih naprav, kot so telefon ali tablični računalnik. Poleg tega bo aplikacija omogočala povezavo z laboratorijem vinske kleti ali inštituta, kjer se opravlja fizikalno-kemijske analize grozdja. Uporabniku se bo prikazal GIS-sistem z iskalnikom lokacij in njihovim seznamom.

GIS-sistem prikazuje satelitsko sliko, prekrito s poligoni posameznih leg in vinogradov. Ti bodo opremljeni s podatki, potrebnimi za kasnejšo analizo. Preko aplikacije na pametni napravi bo mogoč vnos ocene vinograda, ki omogoča klasifikacijo potenciala lokacij glede na ključne kakovostne parametre v vinogradništvu. 100-točkovni sistem ocenjevanja vinogradov v času veraisona (obdobje začetka dozorevanja) temelji na oceni parametrov kakovosti vinograda z modificirano metodo, po Smartu. Višja kot je ocena, boljše bo grozdje. Predstavniki raziskovalnih inštitucij in združenj pridelovalcev (konzorcij) bodo opravili pregled vinogradov in o rezultatih obvestili vinogradnika, ki bo lahko nato opravil določene posege v vinogradu z namenom izboljšati in poenotiti kakovost grozdja. Cilj aktivnosti je spodbujati vinogradnike k vse boljši kakovosti vinogradov po zgledu dobre prakse.

Ob koncu t. i. vinskega leta se bodo podatki prenesli v zgodovino, kar bo vinogradnikom omogočalo pogled nazaj. Sistem bo v pomoč čezmejni zaščiti in kontroli terana na ta način, da bo sledil kakovosti grozdja, količini in karakteristikam letnika. Podatki bodo na vpogled kontrolorjem porekla (pooblašeni laboratoriji, ministrstva). Po fermentaciji bo pri vinarjih na čezmejnem Krasu (ok. 20) potekalo tudi vzorčenje vin med mlečnokislinsko fermentacijo za fizikalno-kemijske analize mladega vina, analize mlečnokislinskih bakterij (MKB) in tudi analize biogenih aminov. Izdelan bo elaborat o poenotenju tehnologij za čezmejno zaščito. Na osnovi izbora primernih sevov MKB za vino teran bomo izvedli mikrovinifikacije z namenom optimizirati mlečnokislinski fermentacijski proces. Nabor izbranih sevov MKB bo zagotovil pridelek z manj biogenimi amini. V okviru projekta bodo izolirani sevi MKB iz kraških kleti shranjeni v mikrobiološki zbirki Univerze v Novi Gorici.