Optimizacija porabe vode v vinogradih

There is no translation available.

Na čezmejnem Krasu se bo spremljalo vodni potencial v vinogradih med rasno sezono. Po izboru reprezentativnih vinogradov (približno 5 v Sloveniji in 5 v Italiji) se bo (najmanj 3 x) v rasni sezoni (maj–september) spremljalo vodni potencial stebla s pomočjo Schollanderjeve komore. Opravljene analize vodnega statusa vinogradov bodo sproti dostopne vinogradnikom in drugim uporabnikom (upravljavci z vodo na čezmejnem Krasu), preko spletne aplikacije e-Karst. Z uporabo podatkov iz sond za analize vlage v tleh ter obstoječih vremenskih postaj bomo spremljali evapotranspiracijo in na ta način ovrednotili realne potrebe po namakanju vinogradov. Ob spremljanju vodnega potenciala na terenu bomo organizirali delavnico, na kateri bomo zainteresirani javnosti (vinogradniki) predstavili opravljene meritve, rezultate in njihovo vrednotenje. Preko aplikacije e-Krast bo mogoče slediti vodnemu statusu vinogradov, času namakanja ter količinam namakanja za vse vinograde v čezmejni regiji. Z namenom določiti optimalni vodni status grozdja in porabo vode bomo v okviru aktivnosti izvedli poskus s kapljičnim namakanjem in tremi različnimi nivoji vodnega stresa. Pri tem bomo spremljali kakovost grozdja in vina (polifenolni profili) s poudarkom na izboljšanju kakovosti grozdja ob optimalni uporabi vode. Izdelali bomo t. i. analizo stroškov in koristi porabe vode ter izboljšanja kakovosti grozdja in vina.