Skupno oblikovanje integralnih čezmejnih itinerarjev

There is no translation available.

Raziskali bomo obstoječo enoturistično ponudbo na Krasu in ponudbe aktivnega zelenega turizma ter določili nove itinerarje, ki bodo povezali tako enoturizem kot naravno in kulturno dediščino, gastronomijo ter rekreacijske aktivnosti. Z natančno analizo profilov obiskovalcev v regiji bodo izdelani itinerarji, ki bodo ustrezali posameznemu segmentu potrošnikov. Izdelane tematske turistične poti se bodo skladale s karakteristikami posameznih segmentov potrošnikov v luči ohranjanja narave in promocije trajnostnega turizma. E-tematske poti bodo dostopne na portalu razpršenega hotela. Z aktivnostjo bomo še bolje povezali obalo s celinskim delom matičnega Krasa, npr. Devin–Štanjel, ter vključili v aktivnost načrtovano investicijo: Center za promocijo lokalnih produktov z vinoteko v gradu Štanjel. V sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana, Trst, Benetke itd. bomo vzpostavili in promovirali nove turistične linije, ki bodo povezale večja mesta s čezmejnim Krasom. V ponudbo bomo vključili tudi električno vozilo, prilagojeno za prevoz invalidov in starejših, za katerega bodo skrbeli zaposleni v okviru TIC Občine Komen.