Ureditev Centra za promocijo lokalnih produktov z regionalno vinoteko

There is no translation available.

Skladno z veljavnim gradbenim dovoljenjem za rekonstrukcijo štanjelskega gradu, ki se deli na tako imenovani gornji in spodnji palacij, bomo na območju severnega dela spodnjega palacija uredili Center za promocijo lokalnih produktov z regionalno vinoteko. Skupna bruto površina centra v kleti in delu pritličja severnega dela spodnjega palacija bo znašala ok. 150 m2. Gradnja ne bo posegala v konstrukcijske ali statične elemente, saj so ti že bili uspešno sanirani v preteklih letih, ko se je objekt obnovilo do 3. gradbene faze.

Aktivnost vsebuje naslednje delovne sklope:

  • vodenje in koordinacijo celotne investicije,
  • izvedbo postopka javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del v skladu z ZJN-3 in postopka za oddajo naročila za izvedbo strokovnega (gradbenega) nadzora,
  • izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, vključno z izdelavo projekta izvedenih del PID,
  • izvajanje strokovnega (gradbenega) nadzora,
  • izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja,
  • dobavo in montažo opreme (pohištvo, tehnična oprema) za predstavitev lokalnih proizvodov.